Već sam s 5 godina znao što želim u životu – biti slikar! No nije bilo lako dokazati okolini da slikanje može biti više od hobija te sam tako brzo skrenuo s puta. Govorili su mi: „Moraš završiti strukovnu srednju školu, ne može se živjeti od umjetnosti“ – pa sam krenuo tatinim stopama i upisao srednju elektrotehničku školu.

Tako sada u započetim tridesetima i s dvije diplome mogu reći da se može živjeti od umjetnosti, ali dug je put od „umjetnog lika“ do umjetnika. Samo me nemojte pitati koja mi je grana umjetnosti draža jer Vam neću znati odgovoriti budući da kod mene nema granica između različitih grana umjetnosti.