Forbidden melody je serija radova s kojom sam započeo početkom veljače 2020. nakon povratka sa umjetničke rezidencije u Berlinu. I samog sebe sam iznenadio s obzirom da ispada kao da sam na neki način predvidio događanja koja se upravo odvijaju, pa su tako radovi vezani za izolaciju i tišinu koja je snašla umjetnost te općenito život. To je vrijeme u kojem tragamo za nečime dubljim u nama, nečim što “zvuči na bijelo”, na nešto što vibrira puno više iznad nas. To istovremeno može značiti pomirenje sa svijetom kojega smo naglo doživjeli kao zarobljeništvo u “četiri zida”, kao zabranjenu melodiju koja se ne smije svirati ili kao zid kojega ne možemo pomaknuti. U svom tom ludilu izolacije, cenzure, bodljikave žice, tišine i strpljivosti moramo naći spas i dublje značenje koje sam ja kao autor htio prikazati u ovoj seriji radova naziva “Forbidden melody”.